Volksraadpleging

Zondag 3 september 2023 vond een volksraadpleging plaats. Het verzoek tot volksraadpleging werd ingediend door enkele inwoners in april 2023.

Volgende vraag werd gesteld: “Bent u voor een fusie van de stad Tongeren met de stad Borgloon: ja of nee”.

Het aantal inwoners dat aan de stemming heeft deelgenomen bedraagt in totaal 5.449. Op de dag van het opmaken van de deelnemerslijst van de volksraadpleging zijn er 32.017 inwoners in Tongeren. De participatiedrempel van 10 procent werd bepaald op 3.202. Omdat de participatiedrempel is gehaald, zijn de telbureaus tot het tellen van de stemmen overgegaan.

Uit het proces-verbaal van het hoofdbureau blijkt volgend resultaat:

5.449 inwoners brachten hun stem uit:

  • Ja: 1.078 (19,78 %)
  • Nee: 4.214 (77,34 %)
  • Blanco en ongeldig: 157 (2,88 %)
;