Wat te doen bij overstromingen?

Veelgestelde vragen

De informatiepagina van het nationaal crisiscentrum wordt steeds up to date gehouden en bevat een antwoord op veelgestelde vragen: https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/veelgestelde-vragen-over-overstromingen.

Administratieve en juridische steun voor getroffenen

Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Meer informatie op https://slachtofferzorg.be/overstromingen-juli-2021

Informatienummer 1771

Heeft u praktische vragen over wat u moet doen nadat uw huis overstroomde? Dan kunt u bellen naar het informatienummer 1771. Dit nummer is bereikbaar tussen 08u00 en 22u00. Let op - dit is géén noodnummer !

· Hulp nodig van de brandweer? Bel 1722 of het digitaal loket 1722.be

· Iemand in levensgevaar? Bel 112

Schade en verzekeringen

Getroffenen kunnen de schade die ze geleden hebben door de wateroverlast melden bij het Vlaams Schadefonds. Surf naar https://www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/wateroverlast-juli-2021

Meer informatie van FOD economie voor particulieren: https://economie.fgov.be/nl/nieuws/heeft-u-schade-opgelopen

Meer informatie van FOD economie voor zelfstandigen en kmo’s: https://economie.fgov.be/nl/nieuws/uw-bedrijf-heeft-schade

Surf voor meer informatie naar: https://crisiscentrum.be/nl/news/overstromingen-wat-te-doen-bij-schade-na-een-evacuatie

 

Solidariteitsacties

Sinds donderdag bieden honderden mensen steun aan de slachtoffers van de ramp, door materiaal en voedsel te doneren of ter plaatse te gaan helpen. Deze vele solidariteitsacties moeten nu goed georganiseerd worden om het werk van de hulpdiensten niet te hinderen. Wilt u helpen?
 
· De gemakkelijkste manier om te helpen is om een gift te storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525
 
· Wilt u als vrijwilliger meewerken? Aanmelden kan via het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis via https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/
 
Vertrek niet zomaar naar de getroffen gebieden. Dit kan de reddingsacties van de hulpdiensten in gevaar brengen. Bovendien zijn vele wegen moeilijk berijdbaar. Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen. Het Rode Kruis brengt momenteel samen met het Nationaal Crisiscentrum alle noden in de getroffen gebieden in kaart en zoekt een oplossing voor goederen die tot nu toe geleverd zijn en niet gebruikt worden. Dit vraagt tijd en overleg. We vragen begrip en geduld hiervoor.

SAMEN voor Limburg in nood

Onze provincie is hard getroffen door het noodweer van de afgelopen dagen. Heel wat Limburgse gezinnen hebben materiële en menselijke schade opgelopen. Een mooie zomer valt voor honderden Limburgers letterlijk in het water. Het Streekfonds Een Hart voor Limburg, de Provincie Limburg, Het Belang van Limburg en TV Limburg nemen samen, als de 4 grote Limburgse vertegenwoordigers, hun verantwoordelijkheid op en slaan de handen in mekaar om de grote solidariteit die op gang komt te coördineren. De komende weken zullen we gebruiken om de noden op te lijsten en in overleg te bepalen waar de centen het meest nodig zijn. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de ingezamelde middelen efficiënt gebruikt worden en dus terecht komen, daar waar ze het meest nodig zijn. Belangrijk om weten is dat de middelen zullen gebruikt worden daar waar geen aanspraak kan gemaakt worden op verzekerings -of overheidssteun. Wilt u ook de vele getroffen gezinnen steunen? Stort dan vandaag uw gift nog op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 - BIC KREDBEBB met de gestructureerde mededeling ***185/0110/02522*** Giften vanaf 40€ geven recht op een fiscaal attest.
;