Woonbeleidsplan

Een gezonde, kwaliteitsvolle en betaalbare woning is een basisrecht. Gemeenten hebben een coördinerende functie in het uitbouwen en onderhouden van dit woonrecht. Elke inwoner heeft zijn of haar specifieke woonwensen en elke wijk en elk dorp heeft haar eigen karakteristieken.

Het woonbeleidsplan, “Wonen in Tongeren-Herstappe”, omvat de globale informatie en visie betreffende het woonbeleid van de Stad Tongeren en de gemeente Herstappe.

Niet enkel de diversiteit van het patrimonium maar ook van de inwoners wordt beschreven, rekening gehouden met maatschappelijke tendensen. 

Het woonbeleidsplan vormt een leidraad zowel voor het gemeentebestuur als voor huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars en alle andere actoren op het gebied van huisvesting.

;