Zitdag FEDRIS

Het federaal agentschap voor beroepsrisico's, afgekort Fedris, is een Belgische federale openbare instelling van sociale zekerheid die de sociale verzekering van werknemers tegen beroepsziekten en arbeidsongevallen beheert

 

Heeft u specifieke vragen, dan kunt u bij de zitdag van FEDRIS in het Sociaal huis De Semper terecht.

Procedure

Elke eerste maandag van de maand organiseert het sociaal huis 'De Semper' een zitdag. Deze zitdag gaat door van 10.00 tot en met 12.00 uur. 

U dient aan het onthaal een volgnummer af te halen alvorens u zich naar het lokaal begeeft. 

Meer info

Bezoek zeker de website https://fedris.be/nl