Zitdag Sociale Zekerheid - Tegemoetkoming voor personen met een handicap

Tijdens de zitdag bestaat de mogelijkheid om bijkomende inlichtingen te vragen of jouw dossier te bespreken met een maatschappelijk assistent van het FOD Sociale Zekerheid - Tegemoetkoming voor personen met een handicap. 

Procedure

Elke eerste dinsdag van de maand organiseert het sociaal huis 'De Semper' een zitdag. Deze zitdag gaat door van 9.30 tot en met 11.30 uur. 

Omwille van coranamaatregelen zal deze zitdag enkel via afspraak kunnen doorgaan. U kan rechtstreeks een afspraak maken via het mailadres els.boes@minsoc.fed.be of via telefoon op het nummer 02/528 68 45 (enkel op woensdag en vrijdag). 

Wat meebrengen

Alle eventuele nodige documenten betreffende uw situatie

Meer info

Bezoek zeker hun website

U kan hen ook altijd telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800 987 99