Evenementenloket

In het kader van de meldingsplicht moet u als organisator elke openbare activiteit (feest, fuif, evenement, festival) melden. Het evenementenloket behandelt deze aanvragen.

Mogelijke aanvragen zijn:

  • algemene toelating tot de organisatie van een activiteit (vb. optochten, fuiven,...)
  • aanvragen met betrekking tot het nemen van tijdelijke verkeerstechnische maatregelen (vb. tijdelijk verkeersvrij maken van een wijk,...)
  • aanvragen tot gebruik van stedelijke gebouwen (vb. stedelijke sporthal,...)
  • aanvragen met betrekking tot de bekendmaking van geplande festiviteiten
  • diverse aanvragen en toelatingen (vb. maaien van het gras op openbaar domein voorafgaand aan de activiteit,...)

Voorwaarden

U bezorgt de melding/aanvraag schriftelijk aan het evenementenloket.
Zorg ervoor dat u duidelijk melding maakt van:
  • soort activiteit
  • locatie
  • datum en uren
  • doelgroep + verwacht aantal deelnemers
  • wie is de organiserende vereniging + de verantwoordelijke van de activiteit (contactgegevens en geboortedatum)

Procedure

Doe uw aanvraag minstens één maand voordat de activiteit doorgaat.

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben gaan we aan de slag en verzamelen we de nodige adviezen alvorens een volledig dossier ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voor te leggen. Nadat het schepencollege een beslissing heeft genomen brengen we u hiervan op de hoogte. U ontvangt dan een brief met een overzicht van richtlijnen, adviezen en opmerkingen waarmee u als organisatie rekening moet houden. U bezorgt één aanvraag aan het evenementenloket en u ontvangt ook slechts één antwoordbrief... eenvoudiger kan haast niet.

Ik organiseer een openbaar evenement voor meer dan 1.000 personen

Organiseert u een openbaar evenement waar meer dan 1.000 personen samenkomen? Dan moet u een prima-dossier invullen. Dit dossier helpt u de juiste inschattingen te maken rond onder andere aanwezige hulpverleners, aantal toiletten, ...

Met het formulier van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dat u onderaan deze webpagina kan downloaden, kunt u een risico-analyse voor uw evenement maken.

Gelieve dit formulier toe te voegen aan uw evenementenaanvraag. 

Meer info

Organiseert u een activiteit om de sociale contacten binnen een straat, wijk, buurt of deelgemeente te versterken of bevorderen dan kunt u hiervoor een toelage aanvragen. Het maximum bedrag van de toelage is vastgesteld op 200 euro. U vraagt de toelage aan via het evenementenloket.