Toelage buurt- en wijkwerking

Organiseert u een activiteit om de sociale contacten binnen een straat, wijk, buurt of deelgemeente te versterken of bevorderen dan kunt u hiervoor een toelage aanvragen. Het maximum bedrag van de toelage is vastgesteld op 200 euro. U vraagt de toelage aan via het evenementenloket.

Voorwaarden

U dient uw aanvraag ten laatste 4 weken voor de activiteit in. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens:

  • Naam, adres, telefoonnummer en handtekening van minimum 5 initiatiefnemers. Dit moeten meerderjarige personen zijn die gedomicilieerd zijn op 3 verschillende adressen binnen het afgebakend gebied. Indien de aanvraag meerdere straten omvat, moet per straat minstens één bewoner de aanvraag mee ondertekenen.
  • Plaats, datum en omschrijving van de activiteit.
  • Eventuele deelnameprijs.
  • Beoogde doelgroep: straat, wijk, buurt, dorp of duidelijk afgebakend gedeelte van een buurt, straten of pleinen of huisnummers.
  • Omschrijving van de verwachte kosten.
  • U geeft ook het zichtrekeningnummer daar waarop de eventuele tussenkomst gestort kan worden.

Procedure

Het evenementenloket agendeert het aanvraagdossier op het College van Burgemeester en Schepenen. Nadat het schepencollege een beslissing heeft genomen brengen we u hiervan op de hoogte.

;