Rijopleiding verandert op 1 maart

Wie vanaf 1 maart een rijbewijs wil halen, moet er rekening mee houden dat de minimale oefenperiode verlengd wordt van drie naar vijf maanden en dat de begeleiders verplicht een vormingsmoment zullen moeten volgen.

Een kandidaat-bestuurder die een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36 of M12) aanvraagt bij de gemeente, mag 1 of maximaal 2 begeleiders kiezen. Vanaf 1 maart 2024 moeten deze begeleiders een vormingsmoment van 3 uur volgen bij een erkende rijschool of erkende lesgever. Dit wordt opnieuw ingevoerd, nadat het tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 al verplicht was.

Een andere wijziging in de rijopleiding is dat vanaf 1 maart 2024 de minimale oefenperiode voor kandidaat-bestuurders wordt vastgelegd op 5 maanden.

Het vormingsmoment:

  • Is geen test van de wegcode maar een informatiemoment dat praktische tips biedt om het leren rijden op een veilige en juiste manier te begeleiden.
  • Kan de begeleider ter plaatse bij de rijschool/lesgever of online volgen.
  • Moet door de begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van zijn of haar kandidaat-bestuurder worden gevolgd.
  • Is 10 jaar geldig.
  • Wordt online geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid.

Het examencentrum controleert de geldigheid van het vormingsmoment op de dag van het praktijkexamen. Begeleiders die het vormingsmoment volgden in de periode 2017-2020, moeten niet opnieuw deelnemen als zij het papieren begeleidersattest, dat zij na het vormingsmoment ontvingen, kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen.
Heb je dit attest niet meer? Dan vraag je een kopie bij de erkende rijschool of erkende lesgever waar je toen het vormingsmoment hebt gevolgd.

Wie nog een voorlopig rijbewijs met begeleider via de huidige regeling (zonder verplicht vormingsmoment) wenst aan te vragen, doet dit uiterlijk bij de gemeente op 28/02/2024. Maak hiervoor een afspraak of doe je aanvraag online.

Meer informatie vind je op vlaanderen.be.

Gepubliceerd op dinsdag 20 februari 2024 16.06 u.
;