Voorlopig rijbewijs

Geslaagd voor je theoretisch rijexamen auto? Maak een afspraak om je voorlopig rijbewijs aan te vragen of op te halen.

Doe je aanvraag online Maak een afspraak

Om met de auto op de openbare weg te rijden heb je een rijbewijs B nodig. Hiervoor leg je eerst een theoretisch rijexamen af. Dat kan vanaf je 17de in een examencentrum naar keuze. Het dichtsbijzijnde examencentum kan je vinden in AlkenBen je geslaagd voor het theoretisch rijexamen, dan vraag je een voorlopig rijbewijs B aan.

Ben je vervolgens ook geslaagd voor je praktisch rijexamen, dan kun je je rijbewijs B aanvragen.

Welke types voorlopige rijbewijzen zijn er?

Vraag je voorlopig rijbewijs aan binnen de 3 jaar na het resultaat van je theoretisch examen. Er zijn 3 modellen van voorlopige rijbewijzen

Voorlopig rijbewijs M18

 • Je volgt minimaal 20 uren praktijkopleiding in een erkende rijschool vóór je je voorlopig rijbewijs kunt aanvragen
 • Je moet 18 jaar zijn om een voorlopig rijbewijs model 18 aan te vragen
 • Je mag maximaal 2 passagiers vervoeren die voldoen aan de voorwaarden van een begeleider
 • Je legt het praktijkexamen ten vroegste 3 maanden na de afgifte van je voorlopig rijbewijs model 18
 • Je voorlopig rijbewijs model 18 is 18 maanden geldig
 • Na 2 mislukkingen kun je het praktijkexamen slechts afleggen nadat je 6 uren praktijkles hebt gevolgd in een erkende rijschool

Voorlopig rijbewijs M36

 • Je kunt vanaf 17 jaar een voorlopig rijbewijs model 36 aanvragen
 • Je moet rijden met 1 of 2 begeleiders
 • De begeleiders worden vermeld op het voorlopig rijbewijs model 36. Een 2de begeleider is niet verplicht
 • Je legt het praktijkexamen ten vroegste 3 maanden na de afgifte van je voorlopig rijbewijs model 36
 • Je voorlopig rijbewijs model 36 is 36 maanden geldig

Voorlopig rijbewijs M12

 • Je kunt een voorlopig rijbewijs model 12 pas aanvragen wanneer je een voorlopig rijbewijs model 18 of 36 had waarvan de geldigheidsduur nog geen 3 jaar is verstreken
 • Je kunt een voorlopig rijbewijs model 12 slechts 1 maal aanvragen
 • Je voorlopig rijbewijs model 12 is 12 maanden geldig
 • Het theoretisch examen moet nog geldig zijn. Dat betekent dat je minder dan 3 jaar geleden slaagde voor je theoretische examen
 • Je volgt minimaal 6 uren praktijkopleiding in een erkende rijschool nadat de geldigheid van je voorlopig rijbewijs model 18 of 36 is verstreken
 • Je moet rijden met 1 of 2 begeleiders
 • Je mag geen geldig voorlopig rijbewijs model 18 of 36 hebben
 • Je moet medisch geschikt zijn.

Wat zijn de voorwaarden voor een begeleider?

 • Minimaal 26 jaar oud
 • Minstens 8 jaar in het bezit van een Belgisch of Europees rijbewijs van minstens categorie B
 • Geen verval van het recht tot sturen hebben gehad gedurende de laatste 3 jaar. Eventuele herstelexamens zijn met succes afgelegd
 • Hij/zij mag gedurende 1 jaar vóór de afgifte van het voorlopig rijbewijs geen begeleider zijn geweest op een ander voorlopig rijbewijs. Dit geldt niet voor de begeleiding van kinderen, kleinkinderen, zussen, broers, pleegkinderen of de kinderen van de wettelijke partner

Opgelet: vanaf 1 maart 2024 ben je als begeleider verplicht een vormingsmoment te volgen.

Procedure

Je voorlopig rijbewijs aanvragen

Een voorlopig rijbewijs maken duurt gemiddeld 5 werkdagen. Bij de aanvraag zal je informatie krijgen over de exacte datum dat je rijbewijs klaar is.

Je voorlopig rijbewijs afhalen

Praktisch rijexamen

Na het behalen van je voorlopig rijbewijs kun je je praktisch examen afleggen om je rijbewijs B te behalen.

Bedrag

Het voorlopig rijbewijs kost € 25,00.

Je betaalt bij voorkeur contactloos.

Wat meebrengen

Voorlopig rijbewijs M18:

 • Je identiteitskaart
 • Het formulier ‘Aanvraag om een voorlopig rijbewijs’ met vermelding van het theoretische examen waarvoor je slaagde. Het examencentrum levert dit formulier af
 • Bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen, als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is

Voorlopig rijbewijs M36 en M12:

 • Je identiteitskaart
 • Het formulier ‘Aanvraag om een voorlopig rijbewijs’ met vermelding van het theoretische examen waarvoor je slaagde en ondertekend door 1 of 2 begeleiders. Het examencentrum levert dit formulier af
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen, als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is

Veelgestelde vragen

Ik wil iemand anders mijn voorlopig rijbewijs laten aanvragen. Kan dat?

Neen, dit kan niet.

Ik wil iemand anders mijn voorlopig rijbewijs laten afhalen. Kan dat?

Dat kan enkel in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als je ziek bent. De persoon die je rijbewijs komt afhalen, brengt volgende documenten mee:

 • Een kopie van je identiteitskaart
 • Een volmacht, waarin je toestemming geeft om voor jou een rijbewijs af te halen. Vergeet de volmacht niet te ondertekenen!
 • Het afgiftebewijs
;